Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
 Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor.

Bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerinde;

  •  Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,
  •  Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,
  •  Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti,
  •  Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi,
  •  Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi
  •  gibi konularda yol göstermek değerleme kuruluşunun ana amaçlarındandır.
Proje alanına ait verilerin (harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması,
Hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet verilmektedir.

HİZMET HARİTASI