Yatırım Analizi

Hazırlanan, hazırlanmakta olan, tasarlanan veya sadece yatırım yapma düşüncesinin oluştuğu yatırımlarda şirketimiz, talebe yönelik analizler yapmakta, raporlar sunmaktadır. Uzmanlarımız, yatırım düşüncesi oluşmuş ancak projesi oluşturulmamış durumlarda, talep edilmesi halinde yatırım projeleri hazırlayıp, yatırımcıların değerlendirmelerine sunmaktadır.
 
Hazırlanmış, hazırlanmakta olan ya da tasarı halindeki projelerde;
 
Projenin yatırım maliyetini,
Projenin eksik yönlerini,
Aşırı maliyet yükleyen unsurlala etkin ve verimli kullanımdan uzaklaştıran unsurlarını,
Teknik hatalarını,
Projenin yürütülme sürecinin planlamasını,
Projenin getirisini, yatırımın amortisman, ipotek sabitesini, kapitalizasyon ve iskonto oranlarının belirlenerek iktisadi değerlilik analizinin yapılmasını sağlarlar.

HİZMET HARİTASI